Avís Legal

En compliment de l'article 10 de la Llei 34/2002, de l'11 de juliol, de serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE) s'exposen a continuació les dades identificatives de l'empresa.

 

Denominació social:

Promocions Cerdanya Pirineus SLL

Número d'identificació fiscal:

B-63578660 

Domicili social:

c/ Pla del Fort núm.4  1r, 1a 

17520  Puigcerdà 

Correu electrònic:

decorartcerdanya@gmail.com 

Telèfon:

+34 626 737 192 / 649 410 483 

 

Dades d'inscripció en el registre mercantil:

Promocions Cerdanya Pirineus SLL, societat limitada laboral constituïda a Barcelona, l'any 2004, per Escriptura Pública número 1.152, davant el notari Don Carlos Sancho Cerdà, de l'Il·lustre Col·legi de Puig-reig.

 

Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona en el tom 37.380, foli 135, secció B i fulla 309.750, inscripció 1a.

 

Dades relatives a l'autorització administrativa prèvia per a l'exercici de l'activitat

Codi inscripció AGPD: 2180781669

 

Aquest lloc web ha estat creat per l'empresa Promocions Cerdanya Pirineus SLL amb caràcter informatiu i per a ús personal dels usuaris.A través d'aquest Avís legal, es pretén regular l'accés i ús d'aquest lloc web, així com la relació entre el lloc web i els seus usuaris. Accedint a aquest lloc web s'accepten els següents termes i condicions: L'accés a aquest lloc web és responsabilitat exclusiva dels usuaris.

 

El simple accés a aquest lloc web no suposa entaular cap mena de relació comercial entre DecorArt Cerdanya i l'usuari.

 

L'accés i la navegació en aquest lloc web suposa acceptar i conèixer els advertiments legals, condicions i termes d'ús contingudes en ella.

 

El titular del lloc web pot oferir serveis o productes que podran trobar-se sotmesos a unes condicions particulars pròpies que, segons els casos, substitueixin, completin i/o modifiquin les presents condicions, i sobre les quals s'informarà l'usuari en cada cas concret.

 


Llamar

E-mail

Cómo llegar